Destrucció de dades confidencials

La destrucció de dades confidencials és clau. A tot tipus d’empreses i negocis, guardem documentació confidencial en paper, cedés, disc durs, imatges o radiografies, per posar alguns exemples. Es considera confidencial tota informació que inclogui dades relatives a persones físiques o jurídiques, amb independència del suport o format amb què estigui emmagatzemada.

Aquesta documentació ha de passar per un procés de destrucció, l’hem d’eliminar de manera que mai pugui ser reconstruïda.

Per donar compliment a la llei sobre protecció de dades, la LOPD, gestionem la destrucció dels documents en la forma i terminis que preveu la legalitat.

  • Documents confidencials en paper
  • Suports digitals
  • Fotografies
  • Material editorial i d’impremta
  • Radiografies

A Reciclatges González som gestors finals de residus de paper i cartró. Vol dir que ens encarreguem de tot el procés: des de la recollida, el trasllat de la documentació, la destrucció fins a la certificació.

Som l’única empresa al Garraf i Penedès que fem tot el procés de destrucció de documents confidencials íntegrament a casa nostra, a la nostra planta de Vilanova i la Geltrú.

Certificació de la destrucció de dades

A Reciclatges González, certifiquem la data de la recollida i la data de la destrucció dels documents, a més del tipus de suport. En el certificat, s’especifica la normativa que es compleix pel que fa a la confidencialitat i a la LOPD, la llei de protecció de dades. No inclou mai altra informació que aquesta, precisament per preservar per la confidencialitat del procés.