Destrucció de documents en paper

La destrucció de documents en paper és necessària sempre que en els arxius hi figurin dades de persones físiques o jurídiques.

Habitualment, tot tipus d’empreses i negocis generen o recullen dades de caràcter confidencial.

Des de centres mèdics o farmàcies fins a gabinets jurídics, notaris, gestories, empreses de prevenció de riscos, assegurances o autoescoles. Són només alguns exemples possibles. També en trobem a comerços tradicionals, en especial a tintoreries o joieries.

Alguns exemples de documents confidencials, per al quals és obligatòria la destrucció certificada, són:

  • Arxius antics
  • Factures i albarans
  • Tiquets de caixa
  • Contractes
  • Nòmines
  • Certificats mèdics

Recomanem fer la destrucció de documents en paper com a mínim un cop a l’any per evitar córrer el risc de tenir l’espai ocupat amb documentació confidencial innecessària.