Destrucció de fotografies

La destrucció de fotografies és completament necessària quan a les imatges apareixen persones físiques de manera que se les pot reconèixer i identificar.

En aquests casos, les fotografies passen a formar part del grup de documents confidencials que no es pot llençar a la brossa sense més. Fotos d’esdeveniments, fotos de carnet i similars formen part d’un tipus de material que s’ha de destruir en la forma que marca la llei.