Destrucció de material editorial

El servei de destrucció de material editorial o d’impremta és adequat per evitar que els excessos de producció editorial es puguin revendre.

De vegades, a les empreses editorials, a les copisteries i impremtes es produeixen sobrants d’edicions de diaris, revistes, llibres o apareixen errors en material publicitari o de packaging. El material sobrant o tarat s’ha de destruir en la forma correcta per evitar que se’n pugui fer un mal ús.