Destrucció de radiografies

La destrucció de radiografies també es contempla dins de la destrucció certificada de documents confidencials.

La informació mèdica, en general, que es guarda en centres mèdics, hospitals o residències de la tercera edat es considera informació de primer nivell de confidencialitat. En una radiografia es recull informació privada referent a l’estat de salut d’una persona física, i aquesta informació és altament sensible.

A més, per qüestions de preservació del medi ambient, les radiografies s’han de destruir convenientment.