Destrucció de suports digitals

La destrucció de suports digitals quan aquests contenen dades confidencials és un servei en permanent adaptació, que avança de la mà del desenvolupament tecnològic.

Entenem per suports digitals tota mena d’elements capaços d’emmagatzemar informació en format digital:

  • Pendrives o gravadors USB
  • CDs i DVDs
  • Disquets
  • Disc durs i back ups