Andròmines i brossa industrial

La recollida d’andròmines i brossa industrial inclou tots aquells residus que no es poden classificar en origen perquè no pertanyen a cap dels grups anteriors. També se’n diu residus banals. És brossa industrial que entraria en la categoria ‘altres’ o ‘diversos’.

Les diferents normatives de la CEE i catalanes obliguen les empreses a classificar en origen els seus residus. No només s’ha de classificar la ferralla perquè té un valor, sinó també el cartró, els plàstics i la brossa en general. Cada tipus de residu va identificat amb un codi CER (Codi Europeu de Residus).

Reciclatges González dóna el servei integral per a la gestió correcta de tots els residus de la teva empresa.