Reciclatge de cartró

Donem el servei de recollida de cartró a domicili per a volums grans, a les poblacions de Garraf i Penedès. El reciclatge del cartró té un gran pes en la preservació del medi ambient: es calcula que, amb cada tona de cartró que es recicla, es produeix un estalvi de 140 litres de petroli.

El residu de cartró més habitual a les empreses són les capses i embalatges sobrants de mercaderies.