Xatarres i metalls

Reciclatges González és una empresa familiar que, des de fa gairebé 30 anys, es dedica a donar servei de reciclatge industrial.

Som gestors de residus autoritzats i la nostra missió principal és atendre la indústria que produeix residus com a conseqüència d’una producció o d’una fabricació.

Representem la figura del recuperador de xatarres i metalls, és a dir som l’empresa que recull i gestiona tot aquell material fèrric i no fèrric que pot ser reciclat i reutilitzat. Valoritzem aquests residus i ‘xatarres’ fent-los entrar en el cercle del procés del reciclatge, els donem un valor i evitem que vagin directament a l’abocador sense més.

Oferim dos sistemes de recollida per al desballestament dels residus fèrrics i no fèrrics en funció de les seves característiques:

  1. Recollida dels residus amb camió grua directament a casa del client.
  2. Cessió de contenidors metàl·lics amb diferents capacitats (des d’1 m3 el més petit fins a 30 m3 el més gran) per al dipòsit dels residus generats. Recollida puntual o periòdica, depenent de les necessitats de cada empresa.