Reciclatge de ferralles i metalls

Reciclatges González es dedica a la recuperació dels residus fèrrics i no fèrrics que les empreses produeixen: ferralla i altres metalls. La ferralla o ‘xatarra’ inclou els residus de ferro, de coure, d’alumini i també cables o bateries, entre d’altres.

Fem la recollida d’aquests residus seleccionats en origen, els donem sortida i certifiquem que la gestió dels residus s’ha dut a terme de conformitat amb el que dicta la llei.