Vehicles fora d’ús (VFU)

Reciclatges González no és un desguàs de vehicles, ni ven peces de segona mà.

Reciclatges González dóna servei de recollida de vehicles VFU, de vehicles fora d’ús. Recollim vehicles que es volen donar de baixa i els duem a una planta de descontaminació, tal com marca la llei. Ho podem fer perquè som un gestor de residus autoritzat.

La persona física o jurídica propietària del vehicle que vol donar de baixa ens autoritza i ens dóna la documentació. Reciclatges González carrega aquest vehicle en un dels seus camions autoritzats per al transport de residus i el duu a la planta de descontaminació on serà destruit. Preparem el certificat corresponent, necessari per tramitar la baixa a la Dirección General de Tráfico (DGT).